Tietoa yhdistyksestä

MLL:n Ulvilan yhdistyksen lapsi- ja perhetoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhdistys järjestää monenlaista toimintaa, mm. perhekahvilatoimintaa, koko perheen toimintatapahtumia ja erilaisia tempauksia.

Miksi paikallista toimintaa ja vaikuttamista tarvitaan?

Vain vaikuttamalla asioihin voidaan muuttaa ja kehittää lasten ja perheiden hyvinvointia ja ympäristöä. MLL ja muut kansalaisjärjestöt ovat kanavia, joiden kautta kaikki voivat olla mukana lapsia ja lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa. Kun samoja asioita arvostavat kansalaiset yhdistävät voimansa, saadaan enemmän tulosta aikaan.

MLL vaikuttaa lasten hyvinvointiin sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla vaikuttaminen on kiinni yksilöstä, ryhmästä aktiivisiä vapaaehtoisia, jotka haluavat olla mukana rakentamassa hyvää lapsuutta.

Aikuisen velvollisuus lasta kohtaan

YK:n Lapsen oikeuksian sopimus korostaa lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Lapsella on oikeus saada aikuisen suojelua ja ohjausta. Lapsella on oikeus aikuisiin, jotka turvaavat lapsen hyvän ja terveen kehityksen sekä turvallisen ympäristön. Aikuisena voit vaikuttaa lapsen puolesta ja lapsen parhaaksi.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu, velvollisuus ja oikeus kasvattaa lapsiaan. Vanhemmat tarvitsevat ja heillä on oikeus, saada vahvistusta vanhemmuuteensa. Tarvitaan myös kaikkien aikuisten yhteistä vastuuta.